100% circulair product

De producten van Aqua-Step® zijn 100% recyclebaar en hebben een lange levensduur. Het zijn duurzame platen uit Stone Polymer Composite (SPC) met een afwerklaag.  De samenstelling is een combinatie van voornamelijk kalksteen, een minimum aan PVC, gerecycleerd materiaal en een laag percentage additieven. Door de beschikbare montagesystemen kunnen de producten gedemonteerd en terug als grondstof gebruikt worden volgens het cradle-to-cradle-principe.

Om het product circulair te borgen wordt er op de achterzijde van het paneel een QR-code aangebracht. Deze dient enerzijds ter identificatie van het product en de garantie. Anderzijds, nadat het product heel wat jaren dienst heeft gedaan, kan het worden aangemeld via de website om weer te worden gerecycled.

Circulair productieproces

Ook het productieproces verloopt circulair. Zo wordt al het productieafval gerecycled en opnieuw in het proces gebracht als grondstof via onze recycle lijn.

Daarnaast vindt het waterverbruik in een gesloten cyclus plaats. Hierdoor dragen we positief bij aan duurzaam water- en bodembeheer.

co2 voetafdruk

Lage CO2-voetafdruk

In het productieproces vindt er geen uitstoot plaats van schadelijke stoffen. Zo is het 100% weekmakervrij en wordt er geen formaldehyde gebruikt.  Daarnaast heeft het productieproces slechts een temperatuur van maximaal 220 graden nodig, wat veel lager is dan de bestaande alternatieven.

Samen met het circulair productieproces en het gebruik van hernieuwbare energie wordt de CO2-uitstoot vrijwel volledig gereduceerd.

hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie

We streven naar zo min mogelijk energie verbruik en willen vooral hernieuwbare energie gebruiken.  Zo hebben we op onze bedrijfshallen 6000m2 zonnepanelen liggen, welke 750.000 kw/h opbrengen. Daarnaast streven we naar een volledig elektrisch /hybride wagenpark.

milieuvriendelijk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We nemen onze verantwoordelijkheid en houden rekening met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.